Bezbenost pre sudara

SUBARU je razvio “EyeSight” sistem usvajajući  koncept “bezbednosti pre sudara”, koji može da otkrije opasnost unapred, na samom početku.  “Eyesight” može da umanji štetu u slučaju saobraćajne nesreće, ili, ako je moguće, da spreči sudar, tako što će koordinisati stereo kamere, motor, zajedno sa stepenom prenosa i kočnicama.

EyeSight

Dve kamere za otkrivanje prepreka, koje su poput ljudskih očiju

Dve kamere koje funkcionišu slično kao i ljudske oči koriste se da obrađuju podatke iz okoline u 3 D.  Pored drugih automobila, sistem takođe može da prepozna pešake i bicikliste i može da odredi njihovu tačnu udaljenost, oblik i brzinu kojom se pridržavaju. The system can assist drivers in a multitude of driving situations, including reducing collision damage or if possible, prevent the collision, reducing fatigue on extended drives, or stopping incorrect acceleration if the wrong pedals are pressed.

Sistem je koristan vozačima  u mnoštvu različitih situacija u vožnji, uključujući smanjenje štete pri sudaru, ili ako je moguće izbegavanje sudara, smanjenje umora na produženim putovanjima, ili zaustavljanju ubrzanja u slučaju greškom pritisnutog gasa. 

Adaptivni tempomat (*1)

Održavanje udaljenosti od vozila ispred za opuštenu vožnju

EyeSight je transformisao koncept tradicionalnog cruise control-a. Stereo kamere rade zajednički uz motor, menjački i kočioni sistem da bi osigurale da automobil ostane na određenoj udaljenosti od vozila ispred, prilagođavajući se odstojanju. Sistem je, takođe, izuzetno pogodan za duge vožnje ili kada je “špic” u saobraćaju, čak i kada je situacija da se često kreće i staje.

*1 Adaptivni tempomat je sistem koji pruža podršku na auto putevima. Navedena funkcija možda neće raditi kao što je očekivano u zavisnosti od različitih uslova, uključujući put, vreme i automobil. Ovaj sistem ne obezbeđuje automatsku vožnju koja je sposobna da odgovori na sve uslove u saobraćaju. Vozači moraju voditi brigu o ograničenjima brzine. Adaptivni tempomat se razlikuje od zemlje do zemlje.
Upozorenja o napuštanju i pomeranju u traci

Upozorenja vozača sa svetlima i zvukovima pod opasnim uslovima vožnje

Umaranje u vožnji može dovesti vozača do toga da nenamerno ne drži pravac. Kada sistem to primeti i ako se vozi brzinom 60 km/h i više, EyeSight zvučno i signalno upozorava kako bi pomogao da se ostane u traci. Takodje, vozač dobija upozorenje ako automobil počne da prelazi u sporednu traku, a kreće se određenom brzinom.

Glavna upozorenja prilikom starta

Obaveštenja i zvučna upozorenja kako bi automobil krenuo posle zaustavljanja

EyeSight podstiče vozače da budu u toku sa kretanjem saobraćaja, obaveštavajući ih svetlećim i zvučnim signalima ukoliko je saobraćaj počeo da se kreće, a automobile je ostao u mestu.

Kočioni sistem pre sudara i asistencija pri kočenju (*2)

Automatske kočnice smanjuju štetu od sudara ili sprečavaju sudar gde je to moguće

EyeSight je dizajniran tako da uspori automobil, pa čak i zaustavi ako detektuje drugi auto, pešaka ili neki predmet ispred automobila. Novi sistem ima “kočioni sistem pre sudara i asistenciju pri kočenju”, sa većom sposobnošću za prepoznavanje predmeta od prethodnih verzija sistema u Subaru automobilima. Ako sistem primeti da vozač ne reaguje adekvatno kako bi izbegao sudar, aktiviraće kočnice automatski. Kada je kočioni sistem pre sudara aktiviran, ukoliko primeti da vozač nije dovoljno ukočio, povećaće silu kočenja. Ove funkcije rade kada je razlika brzina od automobila ili predmeta ispred manja od 50 km/h, odnosno 35 km / h (*2) za pešaka. Asistencija upravljanju pre sudara može da se aktivira ukoliko sistem detektuje da postoji mogućnost sudara sa automobilom ili predmetom ispred, a vozač ne reaguje adekvatno, tj. ne upravlja vozilom na adekvatan način da bi izbegao nesreću. U tom slučaju, sistem menja VDC karakteristike kako bi vozač izbegao sudar.

*2 Kočioni sistem pre sudara ne funkcioniše kada je razlika brzina od vodećih automobila viša od 50 km/h, a od pešaka veća od 35km /h. Ostali vremenski i eksterni uslovi mogu, takođe, sprečiti aktivaciju kočionog sistema pre sudara, čak i kada je razlika brzina od automobila ispred 50km/h ili manje, i od pešaka 35km/h ili manje.

Upravljanje gasom pre sudara (*3)

Izbegnite nesreće izazvane pritiskom pogrešne pedale

Ako vozač pogrešno izabere pogon napred umesto rikverca kada je vozilo zaustavljeno ili se sporo kreće I EyeSight detektuje predmet ispred automobile, “upravljanje gasom pre sudara” emituje upozorenje, pali lampicu i ograničava snagu motora. Ovo može pomoći da vozač izbegne nesreću ispred sebe.

*3 Sistem se možda neće aktivirati u zavisnosti od oblika ili vidljivosti zidova ili predmeta ispred vozila.

Odricanja od odgovornosti

– Preporučujemo Vam da se ne oslanjate u potpunosti na EyeSight sistem. EyeSight je dizajniran kako bi Vam pomogao da pravite pametnije odluke na putu i smanjio verovatnoće sudara i stresa. Nije osmišljen kao zamena za vozačku odgovornost, već je važno biti fokusiran na put u toku vožnje. Takođe, nije osmišljen da Vam pomogne u lošim uslovima na putu, niti da spreči saobračajne nesreće. Vozači su odgovorni za sopstvenu bezbednost i u dužnosti su da poštuju sva pravila i zakone, iako poseduju EyeSight sistem.
Vozači se moraju pridržavati pravila, odnosno da odgovorno drže odstojanje od automobila, gledaju oko sebe i koriste kočnice u cilju održavanja odstojanja od vozila ispred. Kada se aktivira upozorenje, vozači treba da obrate pažnju na ono što se nalazi ispred i oko automobila, da koče adekvatno i preduzmu odgovarajuće mere. – Postoje ograničenja šta može i šta ne može da prepozna i kontroliše EyeSight. Vozači moraju obavezno da pročitaju uputstvo i da se upoznaju sa sistemom. Nepravilna upotreba može da izazove sudar.
– Navedeni video snimci su samo primer i mogu se razlikovati od stvarnih slučajeva. Ukoliko postoje razlike između ovih snimaka i uputstva, pridržavajte se upustva.