EyeSight

Subaru je posvećen bezbednosti vozača, a to je bio glavni cilj prilikom razvoja EyeSight, kao što je izbegavanje sudara nabolji način da se očuva sigurnost na putu. Subaru EyeSight je dodatno poboljšan, i dve stereo kamere sad hvataju trodimenzionalnu sliku u boji sa izuzetnom jasnoćom kako bi tačno prepoznale vozila, motore, bicikle, pešake čak i markere traka na putu. Podešen za brže uočavanje sudara, sistem pomoći pri upravljanju pri sudaru i još bolji prilagodljivi tempomat, EyeSight sistem pomaže vozaču sa zvučnim upozorenjima i kočionim sistemom, što pomaže smanjenju zamora pri vožnji kao i opuštenijoj vožnji.

Prilagodljivi tempomat

EyeSight je transformisao koncept tradicionalnog tempomata. Stereo kamere rade u koordinaciji sa motorom, menjačem i kočionim sistemom kako bi osigurale da vozilo ostane na određenoj udaljenosti iza vozila koje se nalazi ispred, prilagođavajući distancu. Sistem je takođe izuzetno pogodan za duge vožnje ili vožnje u špicu, čak i u vožnji tipa Kreni-Strani-Kreni.

*1 Prilagodljivi tempomat je sistem podrše tokom vožnje dizajniran za vožnje na otvorenom ili brze vožnje. Možda neće funkcionisati očekivanou zavisnosti od različitih uslova, uključujući stanje na putu, vremenske uslove i saobraćaj. Ovaj sistem ne obezbeđuje vozaču funkciju automatske vožnje koja je sposobna u svim uslovima saobraćaja. Vozači ne smeju da zaborave da ne prečaze dovoljene brzine. Opseg prilagodljivog tempomata se razlikuje od zemlje do zemlje.
Upozorenje za šetanje u traci i pri polasku

Umor tokom vožnje može dovesti vozača da šeta u traci ili van nje. Kada sistem detektuje to i brzina kretanja vozila je 60km/h ili više, EyeSight upozorava vozača zvučnim signalima i svetlosnim indikatorom kako bi ostao u svojoj traci. Vozač će takođe biti upozoren ukoliko sistem detektuje da vozilo tokom vožnje šeta u susednu traku u određenoj brzini.

Upozorenje pri kretanju vozila koje se ispred nalazi

EyeSight pomaže vozačima da održavaju korak sa protokom saobraćaja emitujući zvučni i svetlosni signalu slučaju da vozilo ostane nepokretno a vozilo ispred se pokrene i da se protok saobraćaja pokrenuo, a isto tako ukoliko su svi uslovi ispunjeni.

Kočioni sistem pre sudara & Asistent kočionog sistema pre sudara

Eyesight je dizajniran da pomogne vozaču pri usporavanju vozila ili, gde je to moguće, pri zaustavljanju vozila ukoliko detektuje vozilo, pešaka ili objekat ispred. Novi sistem ima sposobnosti kočionog sistema pre sudara i asistenta kočionog sistema pre sudara sa boljim opsegom prepoznavanja objekata u odnosu na prethodne verzije sistema koji je bio ugrađen u Subaru vozila. Ukoliko sistem primeti da vozač nije uspeo da preduzme akciju izbegavanja, sistem može automatski da zakoči. Kada je kočioni sistem pre sudara aktiviran, i ukoliko detektuje da je vozačevo kočenje nedovoljno, sistem može automatski da poveća silu kočenja. Ove funkcije rade kada je razlika brzina od vodećeg vozila ili objekta manja od 50km/h, ili 35km/h (*2) za pešake. Asistent kočionog sistema pre sudara takođe može biti aktiviran ukoliko sistem detektuje da postoji mogućnost sudara sa vozilom ili objektom koje se nalazi ispred i vozač upravlja volanom kako bi izbegao mogući sudar, menjajući karakteristike VDC kako bi pomogao vozaču da se izbegne sudar.

*2 Kočioni sistem pre sudara ne funkcioniše kada je razlika brzina od vodećeg vozila veća od 50km/h, ili 35km/h za pešake. Ostali vremenski i spoljni sulovi takođe mogu da spreče da kočioni sistem pre sudara ne radi, čak i kad je razlika brzina od vodećeg vozila 50km/h ili manja i od pešaka 35km/h ili manje.

Menadžment gasa pre sudara (*3)

Ukoliko vozač greškom izabere vožnju umesto rikverca kad je vozilo u stanju mirovanja ili u vožnji vrlo male brzine, i Eyesight detektuje objekat ispred vozila, Mendžment gasa pre sudara emituje upozorenja, svetlosni signal i ograničava snagu motora. Ovo može pomoći vozaču kako bi izbegao gadan udar na prednjoj strani.

*3 Sistem se možda neće aktivirati u zavisnosti od oblika ili vidljivosti zidova objekta ispred vozila.
Odricanje od odgovornosti

– Nikad nemojte voziti auto oslanjajući se samo na Eyesight. Eyesight je dizajniran da pomaže vozaču pri donošenju odluka na putu, a da smanji šanse za nezgode ili oštećenja prilikom nezgoda ili stresa vozača. Nije dizajniran da spreči vozače da se usredsrede na put ispred njih vozeći nepažljivo, niti je dizajniran da pruži pomoć pri vožnji u lošim vremenskim ili vidljivim uslovima. Takođe nije dizajniran da spreči sudare da se dese u bilo kakvim uslovima. Vozači su odgovorni za sigurnu vožnju moraju biti u skladu sa svim pravilima i propisima u saobraćaju, bez obzira na to što je vozilo opremljeno Eyesight sistemom. Vozači moraju da osiguraju bezbednu vožnju, i da održavaju sigurnu razdaljinu između vozila koje se nalazi ispred, da obraćaju pažnju na svoje okruženje i uslove vožnje, a da koče kada je potrebno ili da preduzmu druge mere kako bi osigurali bezbednu razdaljinu. Kada je upozorenje aktivirano , vozači bi trebalo da obrate pažnju na ono što se nalazi ispred vozila i u okolini, da zakoče i preduzmu ostale mere koje su potrebne.