SUBARU EYESIGHT

Subaru svetski vodeća tehnologija pomoći pri vožnji

Mi u Subaru, verujemo u ALL-Around sigurnost i važan deo toga je sigurnost pre sudara, i činimo iskrene napore da obezbedimo da se nesreće ne događaju.Iz tog razloga smo stvorili EyeSight (*1), Subaru najnoviji sistem podrške tokom vožnje. Kao drugi par očiju, EyeSight koristi 2 stereo kamere koje hvataju trodimenzionalnu sliku u boji sa odličnim prepoznavanjem slike, skoro kao ljudsko oko. Koristeći slike iz obe kamere da bi s precizno odredio oblik, brzina i udaljenost, ne prepoznaje samo vozila, već i motore, bicikle i pešake. (*2) Kada oučava moguću opasnost, upozorava vozača i čak koči ukoliko je potrebno , da bi izbegao nesreću. Sa ovako poboljšanim bezbednosnim performansama, EyeSightsmanjuje opterećenje vozača i povećava osećaj sigurnosti u Outback-u.

EyeSight Vam nudi dve vrste tehnologije:
Pomoć pri vožnji “Driver Assist” da pomogne za podizanje svesti tokom vožnje i prevencija nesreća “Accident Prevention” za intervenisanje i sprečavanje nesreće da se dogode.

Pomoć pri vožnji
Prilagodljivi tempomat

EyeSight ne održava samo brzinu koju vozač podesi kao što održava tradicionalni tempomat. Kada primeti vozilo ispred, prilagodljivi tempomat podešava brzinu da bi odredio razdaljinu od vodećeg vozila tako što prati udaljenost i razliku u brzini. Prilagođava motor, menjači kočnice da bi održao brzinu u skladu sa protokom saobraćaja u širokom rasponu od 0 km/h do 180 km/h. Dizajniran za upotrebu na otvorenom, autoputevima i sličnim putevima, Prilagodljivi tempomat zapravo detektuje vodeće vozilo i njegova Štop svetla i pomaže u održavanju ritma u kreni – i – stani saobraćaju kao i udobnosti i pogodnosti pri dugim vožnjama.

Upozorenje za šetanje u traci i pri polasku

Kad Vas umor omete i ne održavate se pravo u traci, upozorenje za šetanje u traci vam pomaže da ostanete pripravni pomoću zvučnog indikatora koji treperi. Međutim, indikator za šetanje u traci se aktivira samo pri brzinama od 60 km/h ili više.Kada putujete pri brzinama od 50km/h i više, i slučajno krivudate do ivice trake, i izlazite iz trake bez signalizacije, upozorenje za šetanje u traci Vas upozorava pomoću zvučnog indikatora koji treperi pre nego što napustite svoju traku.

Asistent u nastavku vožnje

Kada je vozilo u stanju mirovanja i Subaru Preglednost detektuje da se saobraćaj ponovo pokrenuo, audio signal i treperuće svetlo obaveštava vozača, da on / ona mogu da krenu.

Izbegavanje nezgoda
Kočioni sistem pri sudaru

Kada oseti predstojeći sudar sa vozilom ili drugom preprekom ispred, kočioni sistem pre sudara može da upozori vozača sa zvučnim i svetlećim obaveštenjem na tabli. Ukoliko vozač i dalje ne preduzme mere izbegavanja da bi izbegao sudar, sistem automatski primenjuje kočnice kako bi umanjio efekat, ili ako je moguće, da spreči sudar takođe. Ukoliko vozač preduzme mere izbegavanja da bi izbegao sudar, kočioni sistem može pomoći vozaču pri sprečavanju sudara.

Menadžment dovoda goriva pri sudaru

Kada Subaru preglednost vidi prepreku ispred Vas i kad vozilo ubacite u brzinu umesto u rikverc, Menadžment dovoda goriva pri sudaru javlja u više kratkih zvučnih signala, uključujući indikator koji treperi i smanjuje snagu motora kako bi izbegli frontalni sudar.

Pomoć pri upravljanju pri sudaru

Kada uoči potencijalni frontalni sudar, pomoć pri upravljanju pri sudaru pomaže vozaču tako što napravi oštar zaokret kako bi izbegao sudar.

Slika na vrhu: Polje koje obuhvata Subaru preglednost
*1 Preglednost je podrška pri vožnji koja možda neće raditi optimalno u svim uslovima vožnje. Vožač je uvek odgovoran za sigurnost, pažljivu vožnju kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Sistem efektivnosti zavisi od mnogo faktora kao što su održavanje vozila, vremenski uslovi i uslovi na putu. Pogledajte Uputstvo za upotrebu za sve detalje o radu sistema i ograničenjima preglednosti, uključujući fukcije u ovoj brošuri.

*2 Kako Preglednost može da otkrije objekte koji su viši od 1m, decu manju od 1m ne može da detektuje. Postoje slučajevi kada detekcija nije moguća u zavisnosti od različitih uslova.

*3 Kočioni sistem može da ne fukcioniše u svim situacijama. U zavisnosti od brzine objekata, visine objekata i drugih uslova, svaka situacija ne može da zadovolji potrebne uslove da Preglednost radi optimalno.

Informacije o potrošnji goriva i emisiji CO2 gasova u skladu sa Directive 1999/94 / EC

Outback

Outback 2.0D Exclusive Sport Linear Tronic: Potrošnja goriva u l / 100 km: u gradu 7.5; na otvorenom: 5.3; Kombinovano: 6.1; Emisija CO2 u gr / km kombanovano: 159; Klasa efikasnosti: C
Outback 2.0D Comfort Linear Tronic: Potrošnja goriva u l / 100 km: u gradu 7.5; na otvorenom: 5.3; Kombinovano: 6.1; Emisija CO2 u gr / km kombinovno: 159; Klasa efikasnosti: C