Subaru’s commitment to the environment

SUBARU ostaje posvećen projketovanju idealne ravnoteže između potreba životne sredine i pokretača naših automobila. SUBARU je uzeo nekoliko različitih inicijativa kako bi doneo bolji doživljaj vožnje uz manje korišćenje energije, uključujući i transmisiju razvijenu za izvanrednu efikasnost, kao i razvoj naprednih uređaja koji su laki za životnu sredinu. SUBARU će nastaiti da gradi automobile koji vozačima nude veći stepen uživanja u vožnji, na ekološki način.

Visoka efikasnost pogonskog sklopa
uz minimalne gubitke

Pogonska grupa je projektovana sa visokom efikašnošću, imajući u vidu da treba da izvuče maksimalnu snagu uz minimalno goriva, a da tu moć prenese na točkove.

Dostignite visok nivo bezbednosti
i lagan dizajn

Razvijanje laganog dizajna koji poboljšava efikasnost goriva, bez kompromisa za visoke bezbednosne standard Subaru-a.

Smanjenje nepotrebne potrošnje goriva i emisije izduvnih gasova

Tehnički razvoj je takođe usmeren na smanjenje emisije izduvnih gasova, kao i nepotrebna potrošnja goriva izazvana praznim hodom.

Uživajte u vožnji dok čuvate životnu sredinu

Ulažemo napore za razvoj ekoloških uređaja koji omogućavaju vozaču da uživa u putovanju, ali i da ga ohrabri da bude svestan njegovog uticaja na životnu sredinu.

Proizvodnja vozila sa zaštitom životne sredine na umu

Subaru se fokusiranja na smanjenje svog uticaja na životnu sredinu tokom svake faze proizvodnje vozila, pomeranjem na “fabrike nultom emisijom” koji smanjuju otpad koji u fabrikama tokom proizvodnog procesa na nulu, i aktivno recikliranje polovnih automobila.